vyziva

Dlouhodobá spolupráce

Jedná se o komplexní výživové poradenství.

Cílem dlouhodobé spolupráce není pouze předat klientovi vypracovaný jídelníček, ale pomoci mu s celkovou změnou stravovacích návyků a jejich dlouhodobým udržením.

Dlouhodobá spolupráce zahrnuje:

VSTUPNÍ KONZULTACE

POPIS

Vstupní konzultace poskytuje důležité informace o celkovém zdravotním stavu klienta a jeho výživových zvyklostech. Tyto údaje slouží jako podklad pro sestavení vašeho individuálního stravovacího plánu. Na jejich základě vám bude náš výživový specialista schopen rychleji pomoci při dosahování vašich cílů, a to s ohledem na váš celkový zdravotní stav.

Součástí vstupní konzultace je:

  • anamnéza zdravotního stavu klienta
  • měření na přístroji InBody 270
  • rozbor vašich dosavadních stravovacích návyků i pohybových aktivit
  • měření krevního tlaku
  • stanovení cílů
  • závěrečné doporučení

Specifikace vyšetření zde

DÉLKA TRVÁNÍ

60 minut

STRAVOVACÍ PLÁN NA MÍRU

POPIS

Na základě vstupní konzultace vám náš specialista sestaví stravovací plán přímo na míru. Plán se skládá ze tří částí – výpočtů, včetně stanovení optimálního denního energetického příjmu a jednotlivých živin, obecné části a ukázkového sedmidenního jídelníčku. Jeho prostřednictvím se také naučíte, jak si sestavit vlastní, vyvážený a zdravý jídelníček.

KONTROLNÍ KONZULTACE

POPIS

Spolupráce nekončí předáním jídelníčku, ale navazuje na ni další odborný dohled a péče, kontrolní měření na přístroji InBody270* a konzultace podle vaší potřeby.

DÉLKA TRVÁNÍ

45 minut

Přejít nahoru