vyziva

Specifikace vyšetření

vyziva-porada

Anamnéza zdravotního stavu klienta včetně rozboru výživových a pohybových zvyklostí

Anamnéza zdravotního stavu vychází nejen ze vstupního rozhovoru s klientem, ale také z podrobného dotazníku, který klient předem obdrží a vyplní.

Důkladná anamnéza slouží k získání potřebných dat o zdravotním stavu klienta o jeho výživě, životním stylu, pracovní náplni, sportovních aktivitách, apod. Neméně důležité jsou i informace týkající se cílů a možností klienta.

Všechny výše uvedené údaje jsou nezbytnou součástí komplexní diagnostiky. S jejich pomocí je pak možné stanovit další postup a doporučení.

Měření na přístroji Inbody 270

Inbody 270 je bioimpedanční přístoj, který poskytuje velmi přesnou, rychlou a bezpečnou analýzu lidského těla. Přístroj pracuje segmentálně pomocí 8-bodových dotykových elektrod. Na rozdíl od jiných přístrojů tak neměří pouze dolní nebo horní polovinu těla, ale provádí komplexní analýzu celého těla. Poskytuje tak jedny z nejpřesnějších výsledků měření složení lidského těla na trhu.

Prostřednictvím měření získáte informace o množství tuku (podkožního i útrobního), svalů a vody v těle. Zjistíte obvod pasu, boků a hodnotu vašeho bazálního metabolismu. Přístroj vám také doporučí ideální váhu a navrhne změnu množství tukové či svalové hmoty. Z měření získáte výstupní zprávu, ve které jsou pro větší přehlednost jednotlivé hodnoty znázorněny graficky.

Více informací o měření na přístroji Inbody 270 najdete ZDE

Měření krevního tlaku

Krevní  tlak je důležitá veličina, která odráží zdravotní stav organismu. Jeho měření je proto důležitou součástí diagnostického vyšetření. Málokdo totiž zná hodnoty svého krevního tlaku. Přitom tyto údaje jsou velmi důležité.

Arteriální hypertenze (vysoký krevní tlak) je jedním z nejčastějších onemocnění u dospělé populace vyspělých zemí, tedy i u nás. Její četnost dosahuje alarmujících 20-50% a patří mezi nejzávažnější rizikové faktory ischemické choroby srdeční (ICHS), cévní mozkové příhody (CMP), ischemické choroby dolních končetin (ICHDK) nebo renálních chorob. Jeho záludnost spočívá hlavně v tom, že nebolí a může se proto dlouho nepozorovaně rozvíjet. V případě, že by v rámci diagnostiky byl u klienta zjištěn vysoký krevní tlak, je jeho stav dále konzultován s praktickým lékařem, popř. dalšími specialisty.

Posouzení celkového zdravotního stavu, stanovení cílů a závěrečná doporučení

S pomocí celkové diagnostiky získáte ucelený obraz o vaší kondici, funkčnosti vašeho pohybového aparátu a celkovém zdravotním stavu.

Na základě těchto informací s vámi náš specialista probere vaše krátkodobé i dlouhodobé cíle a pomůže vám s jejich nastavením tak, aby byly reálné a dobře dosažitelné. Zároveň obdržíte závěrečná doporučení, která jsou podkladem pro sestavení individuálního výživového plánu.

V případě potřeby jsou s výstupními daty seznámeni i ostatní členové multidisciplinárního týmu kteří o vás pečují (např. osobní trenér, psychoterapeut), aby tak bylo učiněno maximum pro dosažení vašeho cíle. V případě potřeby zajistíme také konzultaci s lékaři, specialisty a odborníky z jiných oblastí, se kterými úzce spolupracujeme.

Přejít nahoru