2

Psychoterapie

Na cestě k takovému životu, který chcete, je nutné sladit fyzické aspekty vašeho těla s vaším myšlením, emočním prožíváním atd. Ne náhodou je zdraví definováno jako stav nejen bez fyzických, ale i bez psychosociálních obtíží. Celek je jen jeden a jeho rovnováhu můžeme hledat i pomocí rozhovorů terapeutických, koučovacích, skrze práci na sobě sama.

Psychoterapeutická péče u nás vychází ze systemického přístupu, který se orientuje na možnosti řešení a způsoby, jak dosáhnout zlepšení. Základním předpokladem je princip, že každý nese zodpovědnost za svůj život a tím pádem ho může i měnit. I když se kolem nás dějí těžké věci, my je můžeme zvládat dobře, nebo minimálně lépe než dříve.

Jak terapie probíhá
Konzultace probíhá formou rozhovoru, terapeut klienta provází pomocí otázek, reflexí, naslouchání a přemýšlení v rámci celého kontextu klienta. Délka jednoho setkání dle dohody, obvykle 60-90 minut. Samozřejmostí je bezpečné prostředí a diskrétnost k poskytovaným informacím. Pracujeme vždy na takovém cíli, který si stanoví klient a nastavíme si, jak poznáme, že jsme na správné cestě.
Nástroje terapeutického rozhovoru:
  • Etika a bezpečné prostředí, důvěra
  • Reflexe a sebereflexe jako nástroj zvědomování
  • Systemické/koučovací otázky
  • Využití narativního přístupu
  • Orientace na možnosti řešení a posun k cílům klienta
  • Využití kontextu a dynamiky vztahů

Náhled na situaci a obtíže nemusí být vždy možný a snadný. Přitom problémy můžeme řešit pouze tehdy, pokud je vidíme a víme o nich. Terapeutický rozhovor přináší možnost „prohlédnout“ si svůj svět pod vedením zkušeného průvodce (terapeuta), a nechat se vést ke změně, kterou si klient přeje.

Všichni naši specialisté mají potřebnou certifikaci (v případě psychologické pomoci komplexní psychoterapeutický výcvik v rozsahu 800 hod, a jsou proškoleni v krizové intervenci i první pomoci) a jsou pod pravidelnou supervizí. Vzdělávají se dále ve svém oboru a jejich prioritou je užitečnost klientovi.

OBJEDNÁVKA

Více informací na recepci.

Přejít nahoru