motorika

Psychomotorická poradna pro miminka

Psychomotorická poradna pro miminka je určena především pro rodiče s dětmi od narození do jednoho roku. Právě období prvního roku života je pro miminko to nejdůležitější, protože zde probíhá rozvoj všech základních dovedností*, které si s sebou následně ponese do života. Je proto vhodné navštívit poradnu hned po narození miminka a poté docházet na pravidelné kontroly. Ty by měly probíhat každý měsíc alespoň do 6. měsíce věku dítěte a dále podle potřeby.

*rozvoj zraku, sluchu, hrubé a jemné motoriky, řeči, rozumový a sociální rozvoj

Cílem poradny je
  • seznámit rodiče s předpokládaným vývojem dítěte od narození do jednoho roku
  • vysvětlit rodičům čeho by mělo jejich dítě v jednotlivých etapách raného vývoje dosáhnout, v jaké posloupnosti a jakým způsobem
  • zaměřit pozornost na kvalitu zvládnutých dovedností dítěte a v případě potřeby doporučit vhodné podněty a stimuly
  • ukázat rodičům možnosti řešení případných drobných odchylek* v rámci psychomotorického vývoje dítěte, které se dají velmi snadno odstranit, jsou-li zachyceny včas
  • naučit rodiče, jak dítě formou hry vhodně stimulovat k tomu, aby jednotlivé dovednosti dobře zvládalo
  • prohloubit vzájemné porozumění a citovou vazbu mezi rodiči a dětmi

*hrubší odchylky do správného psychomotorického vývoje bývají včas odchyceny lékařem a děti jsou v péči specialistů

Naše poradna psychomotorického vývoje úzce spolupracuje s dětskými fyzioterapeuty a lékaři. V případě potřeby vám zajistíme potřebnou konzultaci.

Přejít nahoru