Myšlenka Fitness Clinic

Myšlenku na Fitness Clinic jsem v sobě nosila dlouhou dobu. Zpočátku to byl spíš jen takový sen. Sen, který jsem ale snila každý den. A hlavou mi přitom běžela slova W. Disneye: „Všechny sny se mohou stát skutečností, pokud máme odvahu je následovat”. Já ten sen následovala. Když se teď ohlédnu zpátky, určitě to nebyla jednoduchá cesta, ale ani jednou jsem nelitovala, že jsem si ji zvolila.

V podstatě k tomu směřoval celý můj profesní život. Od nadšeného návštěvníka fitness centra a dívky, která chtěla trochu zhubnout a zapracovat na své postavě, jsem se dostala až k závodní kariéře v bodyfitness. Tato zkušenost mi hodně dala, ale také mi pomohla otevřít oči. Pohyb, který jsem do té doby milovala, se pro mě díky soutěžení na určitou dobu stal jakousi povinností, honbou za výsledky a oceněním. A spolu s tím začalo trpět i mé zdraví.

Postupně jsem tak pochopila, že vrcholový sport není směr, kterým se chci dát, že cvičení v této podobě zdraví spíš škodí, než pomáhá. To nebyl můj cíl. Cítila jsem potřebu vrátit se zpět k přirozenému pohybu a vnímání vlastního těla.

Proto jsem se po ukončení závodní dráhy dala na studium různých fyzioterapeutických směrů a konceptů zaměřujících se na pohybovou terapii a práci s tělem.

Další, co silně ovlivnilo mou profesní dráhu, bylo narození mých dětí. Díky nim jsem začala pohyb chápat daleko komplexněji a uvědomila si, jak moc důležitý je z hlediska psychomotorického vývoje první rok života. To, co se během této doby naučíme (nejen) z hlediska pohybového, nás pak formuje po celý zbytek života. Proto je třeba věnovat pozornost pohybovým stereotypům už u miminek a malých dětí. U starších dětí je pak důležité položit základy pravidelného pohybu. Namísto jejich přetěžování často jednostrannými sporty, je dobré podpořit je v jejich přirozeném pohybu a všestranném rozvoji. Předat jim hravou formou myšlenku toho, že pohyb by měl být nedílnou součástí jejich životů, a že je důležité převzít postupně odpovědnost za své zdraví.

Stejně tak jsem pochopila důležitost péče o těhotné ženy a maminky po porodu. Dle mého názoru u nás neustále chybí dostatečná osvěta v této oblasti. Řada nastávajících maminek se bojí v těhotenství pravidelně hýbat. Přitom těhotenství není nemoc, jedná se o fyziologický stav a pokud vše probíhá tak jak má, je pravidelný pohyb (prováděný s ohledem na aktuální zdravotní stav maminky a na stupeň těhotenství) velkým pomocníkem. A to nejen v průběhu těhotenství, ale i po něm (maminky se tak mnohem rychleji vrátí zpět do kondice). Obzvlášť v tomto případě je však třeba cvičit pod dohledem, ne všechny sporty a cviky jsou v tomto období vhodné. A právě to mě vedlo k myšlence vytvořit místo, kde by bez obav o sebe a své maličké mohly cvičit i těhotné ženy a novopečené maminky. Kde by se i ony cítily příjemně a byla jim věnována maximální péče – a to vše s důrazem na individuální přístup a profesionalitu.

V neposlední řadě jsem cítila velkou potřebu vytvořit i takové zařízení, které by své služby poskytovalo napříč generacemi, tedy ne pouze lidem v produktivním věku, ale jak jsem již zmiňovala výše, bylo by zaměřeno i na děti a také na seniory. V tomto směru mě nejvíc ovlivnila jedna z mých klientek, která se i přes svůj vysoký věk těší výbornému zdraví a pravidelné cvičení jí přináší nejen radost a dobrý pocit, ale také zlepšuje její pohybové schopnosti. Lidé seniorského věku u nás v České republice, stále ještě nejsou zvyklí věnovat pozornost sami sobě a svému zdraví. Obvykle řeší až své choroby. Přitom sami mohou z velké části přispět ke svému zdraví pravidelným pohybem a zdravou stravou.

Nyní jsem ve fázi, kdy do sebe jednotlivé střípky začínají zapadat, kdy jednotlivé myšlenky začínají nabírat konkrétní podobu a směr. To vše by ovšem nebylo možné bez laskavé pomoci Jirky a Lucie, kteří mi pomohli můj sen zrealizovat. Tímto bych jim ráda poděkovala za jejich vstřícnost a ochotu. Zároveň bych chtěla poděkovat i své rodině, především manželovi za podporu a pomoc, kterou mi po celou dobu poskytoval.

A jaká je moje vize Fitness Clinic?

Ráda bych vytvořila prostor, kde se lidé budou cítit příjemně a uvolněně, vzájemně se obohacovat, motivovat a cvičit bez obav. Místo, kde se snoubí profesionalita s lidským přístupem – to vše doplněno o příjemný interiér, který bude podtrhovat celkovou myšlenku tohoto projektu.

Přála bych si, aby se Fitness Clinic stalo místem, kde člověk může zvolnit, zpomalit v dnešní uspěchané době a zaměřit pozornost sám na sebe. Kde se může prostřednictvím pohybu naučit znovu vnímat své tělo. Místem, kde se člověk stane opět celistvým a objeví dar samouzdravování.

Zároveň bych chtěla podpořit myšlenku propojení Fitness Clinic se zdravotnickým sektorem (např. rehabilitační lékařství, ortopedie, neurologie, atd.). Tato provázanost u nás v ČR není dle mého dostačující, a to je škoda.

Mým cílem je, aby tu Fitness Clinic bylo i pro klienty, kteří se chystají na operaci a potřebují předtím zapracovat na své kondici a posílení příslušných svalových partií (zejména před zákroky pohybového aparátu). To ve výsledku povede k výrazně kratší době jejich rekonvalescence a rychlejšímu návratu do běžného života.

Chtěla bych také, aby Fitness Clinic působilo jako navazující prvek poté, co lidé opustí nemocnici nebo ukončí fyzioterapii. Pokud by na sobě a svém zdraví chtěli i nadále pracovat a pokračovat v tom, co započali pod dohledem lékařů nebo fyzioterapeutů, Fitness Clinic jim v tom může pomoci.

Zda se mi podařilo naplnit vizi i celkovou myšlenku Fitness Clinic, na to se můžete přijít podívat osobně.

Těším se na vás.

S láskou a pohybem ke zdraví Lea Vršecká.

Přejít nahoru