3

Měření na InBody

Ve Fitness Clinic nabízíme možnost diagnostiky na InBody 270. Tento přístroj, který je využíván nejen ve sportovní, ale také v medicínské praxi, provádí velmi přesnou, rychlou a bezpečnou analýzu lidského těla. Využívá k tomu patentovou technologii DSM BIA a DSMF BIA, která umožňuje na rozdíl od podobných přístrojů tohoto typu, získat přesná data, nikoli empirický odhad.  Přístroj pracuje segmentálně pomocí 8-bodových dotykových elektrod. Na rozdíl od jiných přístrojů tak neměří pouze dolní nebo horní polovinu těla, ale provádí komplexní analýzu celého těla. Poskytuje tak jedny z nejpřesnějších výsledků měření složení lidského těla na trhu.

V rámci měření zjistíte, kolik kilogramů z vaší celkové hmotnosti je tvořeno svalovou a tukovou tkání a jak jsou tyto tkáně rozloženy v jednotlivých segmentech vašeho těla. Dozvíte se také, jakou hmotnost vašeho těla zaujímá voda. Přístroj navíc vyhodnotí, kolik kilogramů svalů nebo tuků by pro vás bylo vhodné celkově přibrat nebo naopak zhubnout. Také vám navrhne nejrůznější druhy sportovních aktivit s přesným výpočtem spotřebované energie za jednotku času, tzn. kolik vy osobně spotřebujete energie při provozování daného vybraného sportu.

inbody

InBody 270 vám poskytne následující informace:

 • Aktuální hmotnost a její celkové zhodnocení včetně stanovení cílové hmotnosti
 • Množství tělesného tuku a svalové hmoty
 • Množství viscerálního/útrobního tuku (jeden z faktorů ovlivňujících riziko kardiovaskulárních chorob)
 • Procentuální podíl tělesného tuku
 • Stupeň obezity
 • Množství tělesné vody, podíl vnitrobuněčné/mimobuněčné vody (odhalí rizika vzniku edémů v měřených segmentech)
 • Celkové hodnocení svalové a tukové tkáně
 • Množství svalové hmoty v jednotlivých tělesných segmentech a její procentuální zastoupení
 • Množství tukové tkáně v jednotlivých tělesných segmentech a její procentuální zastoupení
 • Množství bílkovin, minerálních látek
 • Obsah minerálních látek podílejících se na stavbě kostí (tato hodnota je velmi důležitá pro prevenci a diagnostiku osteoporózy)
 • Bazální metabolickou míru
 • Hodnota BMI
 • Obvod krku, horních i dolních končetin, hrudníku, pasu a boků (referenční hodnoty)
 • WHR poměr (jeden z faktorů ovlivňujících riziko kardiovaskulárních chorob)
 • Vyváženost pravé a levé části těla, horní a dolní poloviny těla
 • Metabolický věk (ukazatel srovnávající úroveň bazálního metabolismu daného jedince a hodnotu bazálního metabolismu u stejné věkové skupiny; určuje skutečné stáří organismu)
 • Růstový graf pro osoby mladší 18-ti let
 • Energetický výdej při jednotlivých pohybových aktivitách
 • Grafické znázornění historie výsledků měření

Měření na InBody 270 vám podá ucelený obraz o vašem zdravotním stavu a kondici, pomůže správně nastavit tréninkový program a odhalí také případné otoky, riziko osteoporózy, možný stav přetrénování a mnoho dalšího.

DÉLKA TRVÁNÍ

30 minut

OBJEDNÁVKA

Objednat se můžete na recepci.

 • +420 602 202 272‬

 • recepce(@)fitnessclinic.cz

Přejít nahoru