12

Diagnostika

Diagnostiku provádí: Lea Vršecká

Diagnostika slouží ke zjištění celkového stavu kondice a složení těla (hmotnost, množství svalové a tukové tkáně, vody a minerálů, množství viscerálního tuku apod.). Součástí vyšetření je i rozbor pohybových stereotypů a FMS screening.

Cílem diagnostiky je zhodnocení silných a slabých stránek pohybové soustavy klienta s následným stanovením vhodné terapie, tréninku, kompenzačního a sportovního plánu. Důraz je přitom kladen na zlepšení efektivity cvičení prostřednictvím zapojování svalů do správných pohybových vzorů a jejich integrace do následného pohybu v běžném životě. Cvičení je pak nejen bezpečnější, ale také efektivnější.

Specifikace vyšetření zde

Přejít nahoru