Obchodní a storno podmínky pro semináře

V případě, že se nemůžete jakéhokoliv semináře zúčastnit, ozvěte se nám obratem na recepce@fitnessclinic.cz a uveďte v e-mailu Vaše jméno a dále název, termín a místo konání semináře.Zrušení účasti z Vaší strany se řídí storno podmínkami k jednotlivým seminářům, které jsou uvedeny níže.

Rezervace míst na kurzu je závazná pouze v případě písemné objednávky, kterou lze učinit pomocí on-line formuláře na webových stránkách www.fitnessclinic.cz či na e-mailové adrese recepce@fitnessclinic.cz
Nejpozději do 2 dnů, od Vaší rezervace, Vám bude zasláno potvrzení/storno rezervace dle aktuální situace volných míst.

1. Přihláška je závazná a platná ihned po potvrzení Vaší rezervace z naší strany.

2. V případě potvrzení Vaší rezervace Vám obratem budou zaslány podklady k platbě a instrukce ke kurzu/školení/semináři.

3. V případě, že není kurzovné uhrazeno v řádném termínu, přihlášený účastník je vyzván k jeho úhradě, ta musí být připsána na účet Fitness Clinic do 3 dnů.

4. Pokud nebyly dodrženy podmínky výzvy k úhradě, klientovi je zasláno upozornění o stornování jeho přihlášky, vyřazení z kurzu/školení/semináře a bude po něm požadováno plnění dle storno podmínek.

Storno podmínky:

1. V případě, že se nebudete moci kurzu/školení/semináře zúčastnit – máte možnost poslat za sebe náhradu, je však potřeba nás o této skutečnosti informovat!

2. Do 15 dnů do začátku kurzu/školení/semináře Vám bude vráceno 100% z ceny.

3. Do 8 dnů do začátku kurzu/školení/semináře Vám bude vráceno 50% z

5. Možnost vrácení kurzovného zaniká s datem 7. dne před termínem konání kurzu.

Stornování přihlášky je nutné zaslat písemně na e-mailovou adresu recepce@fitnessclinic.cz Kurzovné Vám bude vráceno v adekvátní výši (dle výše uvedených storno podmínek) ve lhůtě stanové zákonem.
V případě zrušení kurzu ze strany Fitness Clinic, s.r.o. Vám bude nabídnuta možnost převedení kurzovného na náhradní termín kurzu, nebo na jiný vybraný kurz nebo Vám bude kurzovné vráceno v plné výši na Váš účet ve lhůtě stanovené zákonem.

INFORMACE OHLEDNĚ NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI – GDPR

Přejít nahoru