treneri
magda

MAGDA PEŠKOVÁ

Dětský fyzioterapeut

SPECIALIZACE

 • fyzioterapie dětí kojeneckého věku (nejčastěji se zabývám centrální koordinační poruchou, opožděným psychomotorickým vývojem, svalovou hypotonií či hypertonií, predilekcí hlavičky, plagiocephalií hlavičky a vrozenými deformitami nohou jako je např. pes equinovarus)
 • fyzioterapie školního a předškolního věku (u větších dětí se hlavně věnuji problémům nesprávného držení těla, skoliózám páteře a vadám dětské nohy).
 • U žen se specializuji na problematiku stresové inkontinence, poruchy funkce svalů pánevního dna a břišních svalů po porodu
 • Metoda Ludmily Mojžíšové

VZDĚLÁNÍ

 • Univerzita Karlova v Praze FTVS, magisterský obor fyzioterapie 2009
 • Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, bakalářský obor fyzioterapie 2007

CERTIFIKACE

 • Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence (Rehaspring, Čelákovice),2019
 • Akrální koaktivační terapie v pediatrii (PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Čelákovice),2019
 • Dětská noha – podologie a fyzioterapie (PhDr. Petra Vondrášová, Klatovy),2019
 • Vojtova metoda, Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku (RL-Corpus, Olomouc),2018
 • Terapeutické využití kinesiotapu (FTVS Praha, Mgr. Jitka Kobrová),2016
 • Fyzioterapie u dětí od 2 do 15 let (PhDr. Markéta Musilová, klinika Monada Praha),2016
 • Klappovo lezení kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě (Jarmila Čápová, Jimramov),2010
 • Léčba vertebrogenních potíží a některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové (PhDr. Jarmila Novotná, Pardubice), 2008
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy – mobilizace páteře a kloubů, měkké techniky (FTVS, Praha), 2008

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

 • Čeština
 • Angličtina

Přejít nahoru