diagnostika

Výstupní diagnostika

POPIS

Výstupní diagnostiku je vhodné provádět vždy po ukončení spolupráce s vaším osobním trenérem nebo po dosažení určitého stanoveného cíle. Účelem této diagnostiky je informace o tom, jakých pokroků klient dosáhl a zda bylo dosaženo daného předem stanoveného cíle.

Výstupní diagnostika s skládá

  • měření na přístroji InBody 270
  • kineziologický rozbor
  • FMS screening
  • měření krevního tlaku
  • posouzení dosažených změn, zdravotního stavu a celkové kondice klienta
  • závěrečné doporučení
DÉLKA:

60 MIN

Přejít nahoru