vstupni2

Specifikace vyšetření

Anamnéza zdravotního stavu klienta

Anamnéza zdravotního stavu vychází nejen ze vstupního rozhovoru s klientem, ale také z podrobného dotazníku, který klient předem obdrží a vyplní.

Důkladná anamnéza slouží k získání potřebných dat o zdravotním stavu klienta (úrazy, zranění, momentální pohybové omezení, apod.), o jeho výživě, životním stylu, pracovní náplni, sportovních aktivitách, apod. Neméně důležité jsou i informace týkající se cílů a možností klienta.

Všechny výše uvedené údaje jsou nezbytnou součástí komplexní diagnostiky. S jejich pomocí je pak možné stanovit další postup a doporučení.

Měření na přístroji Inbody 270

Inbody 270 je bioimpedanční přístoj, který poskytuje velmi přesnou, rychlou a bezpečnou analýzu lidského těla. Přístroj pracuje segmentálně pomocí 8-bodových dotykových elektrod. Na rozdíl od jiných přístrojů tak neměří pouze dolní nebo horní polovinu těla, ale provádí komplexní analýzu celého těla. Poskytuje tak jedny z nejpřesnějších výsledků měření složení lidského těla na trhu.

Prostřednictvím měření získáte informace o množství tuku (podkožního i útrobního), svalů a vody v těle. Zjistíte obvod pasu, boků a hodnotu vašeho bazálního metabolismu. Přístroj vám také doporučí ideální váhu a navrhne změnu množství tukové či svalové hmoty. Z měření získáte výstupní zprávu, ve které jsou pro větší přehlednost jednotlivé hodnoty znázorněny graficky.

Více informací o měření na přístroji Inbody 270 najdete ZDE (proklik na Inbody)

Kineziologický rozbor

Kineziologický rozbor slouží ke zjištění funkčnosti pohybového aparátu (kloubní rozsah a pohyblivost, pohybové stereotypy, držení těla a postavení pánve, svalové dysbalance, svalové ochabnutí a svalové zkrácení, aj.) Toto vyšetření je velmi důležité a nezbytné pro stanovení dalšího postupu a způsobu práce s klientem.

FMS™ screening

FMS™ (Functional Movement Systems) je systém, pomocí něhož je možné odhalit, diagnostikovat a následně odstranit "nedostatky" či asymetrie, které mohou vést k pozdějším problémům s pohybovým aparátem, a zvyšovat tak možné riziko zranění. Principem FMS™ diagnostiky je hodnocení vybraných pohybových vzorů, které se vyskytují při sportu nebo v běžném životě. Samotný test se skládá ze sedmi cviků zaměřených na mobilitu, stabilitu a základní pohybové stereotypy. Test je hodnocen bodově. Na základě výsledného skóre se v případě potřeby navrhuje vhodné korektivní cvičení.

Měření krevního tlaku

Krevní  tlak je důležitá veličina, která odráží zdravotní stav organizmu. Jeho měření je proto důležitou součástí diagnostického vyšetření. Málokdo totiž zná hodnoty svého krevního tlaku. Přitom tyto údaje jsou velmi důležité.

Arteriální hypertenze (vysoký krevní tlak) je jedním z nejčastějších onemocnění u dospělé populace vyspělých zemí, tedy i u nás. Její četnost dosahuje alarmujících 20-50% a patří mezi nejzávažnější rizikové faktory ischemické choroby srdeční (ICHS), cévní mozkové příhody (CMP), ischemické choroby dolních končetin (ICHDK) nebo renálních chorob. Jeho záludnost spočívá hlavně v tom, že nebolí a může se proto dlouho nepozorovaně rozvíjet.

V případě, že by v rámci diagnostiky byl u klienta zjištěn vysoký krevní tlak, je jeho stav dále konzultován s praktickým lékařem, popř. dalšími specialisty, aby se tak předešlo případným komplikacím při cvičení.

Posouzení celkového zdravotního stavu, stanovení cílů a závěrečná doporučení

S pomocí komplexní diagnostiky získáte ucelený obraz o vaší kondici, funkčnosti pohybového aparátu a celkovém zdravotním stavu.

Na základě těchto informací s vámi následně náš specialista probere vaše krátkodobé i dlouhodobé cíle a pomůže vám s jejich nastavením tak, aby byly reálné a dobře dosažitelné.

Závěrečná doporučení jsou předána nejen vám, ale také vašemu osobnímu trenérovi, který pro vás na jejich základě připraví individuální tréninkový program. Váš trénink bude díky tomu bezpečnější, efektivnější a umožní vám využít čas strávený u nás ve Fitness Clinic na 100%.

V případě potřeby vám také zajistíme konzultaci s lékaři, specialisty a odborníky z jiných oblastí, se kterými úzce spolupracujeme.

Přejít nahoru